NAWIGACJA LĄDOWA

Szkolenie podzielone jest na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany. Poniżej wyszczególnienie zagadnień z każdego etapu.

Poziom I podstawowy:
– wykorzystanie warunków naturalnych (magnetyzm kuli ziemskiej)
– wyposażenie nawigacyjne
– wyznaczanie stron świata
– wyznaczanie azymutów
– omijanie przeszkód
– mierzenie odległości w terenie
– planowanie marszu na azymut
– marsz na azymut w dzień
– marsz na azymut w nocy

Cena szkolenia: 400zł/osoba

Poziom II zaawansowany:
– zapoznanie z mapami najczęściej używanymi w Europie
– charakterystykę mapy ( informacje ramkowe i pozaramkowe)
– znaki topograficzne
– orientowanie mapy ( magnetyczne i topograficzne)
– wyznaczanie azymutów
– wyznaczanie trasy marszu (planowanie)
– wyznaczanie współrzędnych ( UTM, MGRS, geograficznych)
– marsz z mapą w dzień
– marsz z mapą w nocy

Cena szkolenia: 500zł/osoba

Zapisz się