OFERTA DLA SZKÓŁ

Jesteś dyrektorem szkoły lub nauczycielem, który realizuje zamierzenia Programu Nauczania dla szkół Gimnazjalnych przedmiotu „Edukacja Wojskowa” i napotykasz na problemy związane z jego realizacją. Nie posiadasz przeszkolonej kadry, zaplecza szkoleniowego ? Możemy pomóc dysponując zapleczem i wykształconymi pedagogicznie byłymi żołnierzami – instruktorami.

Zakres naszej pomocy obejmuje organizowanie pojedynczych szkoleń- wykładów, pokazów, strzelań jak również zajęć kilkunastogodzinnych w terenie tak zwanych „dobówek” ( 24 godzinnych, 48 godzinnych połączonych z zajęciami nocnymi) oraz obozów szkoleniowych od 3 do 14 dni. 

Możemy zorganizować obozy na których obowiązują regulaminy wojskowe (pobudki, zaprawy poranne) jak również programy wojskowe szkoleń (musztry, działań taktycznych) w twoim mieście, okolicy lub w naszym ośrodku szkoleniowym.

Zapraszamy do współpracy!

 

Kontakt