S.E.R.E.

S.E.R.E (S- survival, E- evasion, R- resistance, E- escape)

Oferta skierowana do miłośników warunków ekstremalnych jak również a przede wszystkim do żołnierzy i innych funkcjonariuszy.
Obejmuje wszystkie aspekty bytowania izolacji od grup, wojsk własnych, unikania pojmania, działania w niewoli i ucieczki z niewoli

Na szkoleniu tym uczestnik zapoznawany jest z psychologia przetrwania, wyposażeniem, zasadami ukrywania się , ucieczki w zakresie nie objętym klauzulą tajności.

Szkolenie składa się z trzech etapów :

-Poziom podstawowy „A”

-Poziom zaawansowany letni „B”

-Poziom zaawansowany zimowy „C”

Cena jednego poziomu: 600zł/osoba

Zapisz się