SZKOLENIE RATUNKOWE NA WODZIE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób  związanych zawodowo/hobbystycznie z żegluga morską, śródlądową i innych osób zainteresowanych tematyką ratownictwa wodnego.

Szkolenie obejmuje:

-samoratownictwo

-opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania

-holowania osoby zagrożonej

-postępowania z osobą tonącą aktywną

-prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa na wyposażeniu jednostek pływających

-instrukcja wodowania tratw

-zapoznanie ze sprzętem  będących na wyposażeniu tratw ratunkowych

-manewrowanie tratwą na wodzie

-odwracanie tratwy  w przypadku  wywrócenia jej przez fale

-sztuka przetrwania (woda, jedzenie,utrzymanie ciepła)

-środki sygnalizacji/wzywanie pomocy

Cena szkolenia:  350zł

Zapisz się