SZKOLENIE STRZELECKIE

Szkolenia strzeleckie obejmują swoim zakresem wszystkie aspekty bezpiecznego i skutecznego posługiwania się pistoletem, rewolwerem, karabinkami szturmowymi, karabinami i strzelbą gładkolufową. Zajęcia podzielone są na etapy – poziomy zaawansowania:

Poziom I podstawowy
Obejmuje:
– warunki bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną
– podział broni strzeleckiej i jej charakterystyka
– rodzaje i budowa amunicji strzeleckiej
– balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i balistyka celu
– składanie i rozkładanie broni
– wyposażenie zadaniowe
– zasady składania się do strzału (celowanie)
– ściąganie języka spustowego
– postawy strzeleckie
– prowadzenie ognia z miejsca do celu nieruchomego

Poziom II średnio-zaawansowany
Obejmuje :
– przyjmowanie postaw strzeleckich
– prowadzenie ognia z różnych postaw strzeleckich
– wymiany magazynków – ładowanie broni

Poziom III zaawansowany
Obejmuje:
– prowadzenie ognia z wykorzystaniem przesłon
– prowadzenie ognia w ruchu
– prowadzenie ognia z postaw nietypowych
– prowadzenie ognia do celów ruchomych