SZKOLENIE SURVIVALOWE

Szkolenie survivalowe obejmuje wszystkie aspekty związane z przygotowaniem do przeżycia w warunkach ekstremalnych spowodowanych działaniem natury i człowieka. Szkolenie dzielą się na  cywilne i wojskowe oraz są podzielone na etapy.

Cywilne, to szkolenie kierowane do wszystkich zainteresowanych zawodowo (dziennikarze, expaci) czy amatorsko (turyści) mogących znaleźć się w sytuacji ratowania życia lub zdrowia.Wojskowe, w którym dodane są elementy obowiązujące przy prowadzeniu poszukiwania i odzyskania personelu utraconego (żołnierze, policjanci, funkcjonariusze innych instytucji państwowych).

Poziom  I
– charakterystyka sytuacji ekstremalnych
– psychologiczne aspekty oddziaływania sytuacji ekstremalnych
– wyposażenie
– przygotowanie schronienia
– różne metody rozpalania ognia
– pozyskiwanie wody
– surwiwalowa nawigacja lądowa
– nawiązanie łączności z grupą poszukiwawczo-ratunkową

Cena szkolenia: 400zł /osoba

Poziom II
– bytowanie
– pozyskiwanie żywności w warunkach naturalnego bytowania
– nawigacja wykorzystaniem posiadanego sprzętu
– utrzymywanie łączności za pomocą technicznych środków komunikacji

Cena szkolenia: 500zł/osoba

Poziom III
– działanie w izolacji (szkolenie scenariuszowe)
Na to szkolenie składają się elementy przedstawione w poprzednich etapach szkolenia powiązane scenariuszem.

Cena szkolenia: 500zł/osoba

Zapisz się