SZKOLENIA TAKTYCZNE (TAKTYKA ZIELONA)

Szkolenia taktyczne (taktyka zielona) ze względu na złożoność zagadnienia podzielone są na poziomy-etapy.

Poziom I podstawowy
Obejmuje:
– wyposażenie indywidualne do działania w terenie lesistym
– maskowanie indywidualne
– poruszanie się pojedynczego żołnierza różnymi metodami w terenie lesistym
– poruszanie się w szyku sekcji, grupy teamu. Zadania członków zespołu w czasie marszu)
– sygnały niewerbalne ( komunikacja wewnątrz grupy)
– marsz ubezpieczony
– pokonywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych ( drogi, tereny otwarte)
– zakładanie bazy

Cena szkolenia: 400zł/osoba
Poziom II średnio zaawansowany
Obejmuje :
– wyposażenie zespołowe
– łączność zewnętrzną
– działania podczas zakładania posterunku obserwacyjnego
– działania podczas zasadzki
– patrolowanie

Cena szkolenia: 500zł/osoba

Poziom III
Obejmuje:
Przygotowanie do pokonywania przeszkód wodnych:
– na środkach etatowych ( łódź jednoosobowa, LJ, PZW peleryna zwiadowcy, łódź wieloosowowa ŁMR
-podręcznych ( tratwa, pływak)

Cena szkolenia: 500zł/osoba

Zapisz się